نویسنده = اسماعیل دوست، محمد
1. ارزیابی کارایی الگوریتم های رمزنگاری متقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1395

معصومه بیت عبدالله؛ محمد اسماعیل دوست؛ عامر کعبی