نویسنده = آق، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس دلبروکی بر شاخص‌‌های رشد، تغذیه و بقاء تاسماهی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398

10.22113/jmst.2019.156745.2227

ناصر آق؛ عبدالجبار ایرانی؛ فرزانه نوری؛ امیر توکمه چی