نویسنده = جعفری، حسن
تعداد مقالات: 3
1. یکنواخت سازی قواعد حاکم بر حمل ونقل دریائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1393

ابراهیم نوشادی؛ حسن جعفری؛ میعاد فیصلی؛ مریم براهی


2. بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی در ارزیابی رقابت پذیری خدمات بندری

دوره 14، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 96-112

حسن جعفری؛ سید ناصر سعیدی؛ عامر کعبی؛ ابراهیم نوشادی؛ حمید رضا حلافی


3. شناسایی و رتبه بندی علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری با استفاده از روش تاپسیس

دوره 13، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 91-100

حسن جعفری؛ سید ناصر سعیدی؛ عامر کعبی؛ ابراهیم نوشادی؛ حمید رضا حلافی