نویسنده = بختیاری، مرتضی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تأثیر نیروهای آیرودینامیک بر عملکرد توربین بادی شناور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1396

10.22113/jmst.2017.71169.1944

مرتضی بختیاری؛ محمد بارونی؛ نسیم آل علی؛ مسعود صدری نسب


2. بررسی تأثیر پارامترهای شعاع کوبه و تعداد ضربه بر بهسازی خاک به روش تراکم دینامیکی در راستای احداث سازه های‌دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1397

10.22113/jmst.2018.100314.2060

مرتضی بختیاری؛ احسان کمال پور اصل؛ جواد احدیان


3. بررسی اندرکنش سیال و سازه بر بدنه سکوی نیمه مستغرق دریایی تحت اثر امواج منظم دریا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1397

10.22113/jmst.2018.99592.2053

مرتضی بختیاری؛ شهریار شمشکی؛ مسعود صدری نسب


4. بررسی میزان جابجایی های افقی و عمودی دیوار ساحلی با استفاده از نرم افزار FLAC 3D

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 114-125

10.22113/jmst.2016.33865

مرتضی بختیاری؛ فرزاد اورک؛ حسین بهرامی


5. بررسی تولید انرژی از پتانسیل جزر و مد در مقیاس آزمایشگاهی ( مطالعه موردی خور دورق)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 116-125

10.22113/jmst.2016.43647

امید ماه پیکر؛ مسعود صدری نسب؛ مرتضی بختیاری؛ نیما شهنی کرم زاده


7. ارائه معیار برای طراحی ریپ‌رپ جهت استفاده در طرح‌های حفاظت سواحل قوسی شکل

دوره 13، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 81-90

10.22113/jmst.2014.7819

مرتضی بختیاری؛ سید محمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی