نویسنده = سجادی پارسا، سیدجعفر
تعداد مقالات: 2
1. ترسیم و رتبه بندی سلسله مراتب نیازهای کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

دوره 15، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 33-55

سیدجعفر سجادی پارسا؛ محبوبه جوانمردی؛ حمیدرضا تهمک


2. بررسی و ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در پایانه های کانتینری (موردکاوی: پایانه کانتینری بندر شهید رجایی بندرعباس)

دوره 13، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 71-80

سبحان ایرانشاهی؛ سید جعفر سجادی پارسا؛ مجتبی عباسپور