نویسنده = صحرائیان، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد و ترکیبات بدن بچه ماهی شانک (Acanthopagrus latus)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 22-33

محمدرضا صحرائیان؛ وحید یاوری؛ جاسم غفله مرمضی؛ ابراهیم رجب زاده؛ حسین پاشا زانوسی