نویسنده = دادالهی سهراب، علی
تعداد مقالات: 3
1. استفاده از محتوای کلروفیل جلبکهایUlva intestinalis وSargassum angustifolium به عنوان شاخص زیستی آلودگی فلزی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 55-66

مصطفی اله وردی؛ علی دادالهی سهراب؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری


2. تجمع زیستی فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب و مس در دو کفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی (ره)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 23-32

علی عظیمی؛ علیرضا صفاهیه؛ علی دادالهی سهراب؛ حسین ذوالقرنین؛ احمد سواری


3. تجمع فلزات سنگین (مس، سرب و نیکل) در رسوب و دوکفه ای Saccostrea cucullata در ناحیه بین جزر و مدی چابهار

دوره 10، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 10-25

فاطمه عین الهی؛ علیرضا صفاهیه؛ علی دادالهی سهراب؛ احمد سواری