نویسنده = تویسرکانی، حجت
تعداد مقالات: 1
1. سنجش خواص ضد اکسیدانی و ضد ‌باکتریایی دو گونه ماکروجلبک قرمز سواحل بندرعباس

دوره 17، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 58-69

10.22113/jmst.2017.43978

زهرا زارعی جلیانی؛ مرتضی یوسف زادی؛ جلوه سهرابی پور؛ حجت تویسرکانی