نویسنده = سودکلایی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تهیه چارت دیتوم برای منطقه خلیج فارس و دریای عمان بر اساس داده¬های ارتفاع¬سنجی ماهوارهJason-1

دوره 10، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 33-39

کامران لاری؛ مجید ابره دری؛ علیرضا سودکلایی