نویسنده = خطیب حقیقی، سپیده
1. بررسی میزان آلودگی به باکتریهای گرم منفی بر خی از مناطق تالاب بندر انزلی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 57-68

سپیده خطیب حقیقی؛ حجت خدا پرست