نویسنده = شادی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. پراکنش و تراکم بچه ماهیان آبهای ساحلی خوزستان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 69-78

احمد شادی؛ احمد سواری؛ پریتا کوچنین؛ سیمین دهقان مدیسه؛ یاسمن گندمی