دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-140 
1. ارزیابی سلامت اکولوژیک نواحی ساحلی و خوریات خوزستان با استفاده از شاخص BOPA و BOPA-m

صفحه 1-10

شفا حویزاوی؛ احمد سواری؛ سیمین دهقان مدیسه؛ بابک دوست شناس؛ علیرضا صفاهیه؛ حسین پاشازانوسی؛ نرجس اخوت


3. شبیه سازی سه بعدی داده های اندازه گیری دریای عمان در اواخر زمستان 2005

صفحه 21-31

مریم سیوف جهرمی؛ مسعود صدری نسب؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


9. اثر سطوح مختلف سرخارگل تغذیه ای بر رشد و دفاع آنتی اکسیدانی در ماهی استرلیاد(Acipenserruthenus)نوجوان

صفحه 81-90

سیده مریم نجف پور مقدم؛ امیر پرویز سلاطی؛ سعید کیوان شکوه؛ وحید یاوری؛ حسین پاشا زانوسی


10. شناسایی و رتبه بندی علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری با استفاده از روش تاپسیس

صفحه 91-100

حسن جعفری؛ سید ناصر سعیدی؛ عامر کعبی؛ ابراهیم نوشادی؛ حمید رضا حلافی