دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، زمستان 1393 
1. بررسی ساختار بافتی گناد ماهی کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) خلیج فارس

صفحه 1-10

خدیجه خلیفی؛ نگین سلامات؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ امیرپرویز سلاطی


3. تاثیر آلاینده بیس فنل آ بر سطوح سلولی و مولکولی در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus )

صفحه 20-30

احمد نگین تاجی؛ بیتا ارچنگی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ علیرضا صفاهیه؛ غلامرضا اسکندری


4. فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837)

صفحه 30-40

ایوب یوسفی جوردهی؛ اسماعیل حسین نیا؛ قباد آذری تاکامی؛ محمود بهمنی


5. مطالعه آزمایشگاهی تاثیرکمربند سبز ساحلی بر میرایی امواج دریا

صفحه 40-50

الهام قنبری عدیوی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ مسعود صدرینسب


7. معرفی پروتکل استاندارد غنی‌سازی ناپلی Artemia urmiana با روغن کلزا

صفحه 61-70

سروه قادرپور؛ ناصر آق؛ فرزانه نوری؛ اسلام احمدیان


8. بررسی محتویات روده میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)در طی یک دوره پرورش در استخرهای خاکی دلوار بوشهر

صفحه 71-80

امیدوار فرهادیان؛ نرجس بختیاری؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ مهدی محمدی


10. شناسایی لارو ماهیان درلایه ی سطحی دریای عمان درمحدوده ی استان هرمزگان

صفحه 91-100

مریم عباس زاده؛ علیرضا شایسته فر؛ علی سالارپوری؛ احمد همتا