دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-200 
1. بررسی اثر عوامل مختلف بر میزان کشش آب ساکن در جریان‌های غلیظ

صفحه 1-9

10.22113/jmst.2018.7776.1391

حسین بهرامی؛ مهدی قمشی؛ سید محمود کاشفی پور؛ علی اکبر صالحی نیشابوری


4. اثرات سطوح مختلف چربی جیره روی رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus)

صفحه 33-42

10.22113/jmst.2017.47000

صاحبعلی قربانی؛ داود طالبی حقیقی؛ حسن مقصودیه کهن؛ سیدمحمد صلواتیان؛ داریوش پروانه مقدم