دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-100 
9. بررسی الگوهای پراکنش دوکفه‌ای‌ها در سواحل صخره‌ای جزیره هرمز

صفحه 86-100

10.22113/jmst.2015.15678

دارا میرزاباقری؛ سید محمد باقر نبوی؛ علیرضا مهوری؛ کامبیز کرمی