دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1390 
3. تخمین پارامترهای جمعیتی ماهی کوترساده (Sphyraena jello) در آب های ساحلی بوشهر

صفحه 26-36

عالی حسینی؛ پریتا کوچنین؛ جاسم غفله مرمضی؛ وحید یاوری؛ احمد سواری


5. بررسی توارث مندلی در هیبرید حاصله از ماهی شاه کولی ماده و سیاه کولی خزری نر با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره

صفحه 50-58

شقایق روح الهی؛ حسین ذوالقرنین؛ سهراب گیل کلائی؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ سمیرا محمدیان؛ محمد جواد تقوی؛ فرامرز لالوئی؛ حجت شجاعی


7. استفاده از هیولاندیت اصلاح شده توسط سورفکتانت کاتیونی به عنوان جاذبی جدید در حذف آنیون ها از سیستم مدار بسته پرورش قزل آلا

صفحه 69-78

ظهیر شکوه سلجوقی؛ اکبر ملک پور؛ مجید بختیاری؛ احمد ایمانی؛ محمدرضا اشرف زاده؛ محمد محسنی


8. پیش بینی بازار کرایه حمل فله خشک در سال های 2011 و 2012

صفحه 79-90

جعفر سیاره؛ محمد مهدی حسنلی؛ محمد سعید نورامین