دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-90 
1. استفاده از شاخص AMBI به منظور ارزیابی کیفیت زیست محیطی رسوبات ساحلی خوزستان

صفحه 1-15

شفاء حویزاوی؛ احمد سواری؛ سیمین دهقان مدیسه؛ بابک دوست شناس؛ حسین پاشا زانوسی


4. شبیه سازی عددی نگره اکمن در یک حوضه ی پنج لایه ی اقیانوسی

صفحه 41-48

حسین فرجامی؛ محمّدتقی زمانیان؛ اکبر رشیدی ابراهیم حصاری؛ سیدعلی آزرم سا


6. غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در آب های ساحلی بندر بوشهر

صفحه 58-67

معصومه محمودی؛ علیرضا صفاهیه؛ یدالله نیک پور؛ کمال غانمی