دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-80 
3. مقایسه فراکسیون های سمی زهر نماتوسیت عروس دریایی خلیج فارس با دو روش کروماتوگرافی

صفحه 26-32

مریم پرویز؛ یدالله نیکپور قنواتی؛ احمد تقوی مقدم؛ کمال غانمی


5. تحلیل و تعیین چالش‌های پیشِ روی صنعت تکثیر میگوی ایران

صفحه 56-68

محمد احمدی؛ پریتا کوچنین؛ حسن صالحی؛ وحید یاوری؛ سیدحسین حسینی‌فر


7. بررسی اکولوژیک جلبکهای ماکروسکوپی دریایی جهت تعیین وضعیت زیست محیطی سواحل صخره ای استان هرمزگان

صفحه 81-96

زهرا علویان؛ حسین ریاحی؛ رضوان موسوی ندوشن؛ بهروز رئیسی؛ سید محمد رضا فاطمی