دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-101 
3. فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837)

صفحه 20-30

اسماعیل حسین نیا؛ قباد آذری تاکامی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ محمود بهمنی


4. پراکنش، فراوانی و زیتوده Ampelisca sp.در ناحیه فلات قاره سواحل ایرانی دریای عمان

صفحه 30-40

حسین خیامی؛ جعفر سیف آبادی؛ حمید رضایی مارنانی؛ مهرشاد طاهری؛ راحله بگ زاده باغان


8. بررسی رشد و نمو پوست در مراحل لاروی ماهی هامور معمولی( (Epinephelus coioides

صفحه 80-90

شایان نادری؛ رحیم عبدی؛ محمد باقر نبوی؛ عبدالعلی موحدی نیا