دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-120 
3. الگوی تغییرات ارتفاع موج اطراف موج‌شکن شناور پانتونی

صفحه 29-45

احمد رضایی مزیک؛ مهدی صنایعی؛ مهدی شفیعی فر؛ روزبه پناهی


7. بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی صبور (Tenualosa ilisha) و بافت شناسی گناد در زمان تخم‌ریزی و پس از آن

صفحه 76-86

اسد اسدی عیدی وند؛ سید محمد موسوی؛ سیدرضا فاطمی طباطبایی؛ محمد ذاکری؛ نسیم زنگویی


9. معرفی بهترین روش برای کشت اولیه ی سلول های کبدی ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

صفحه 102-111

نگین درخشش؛ عبدالعلی موحدی‌نیا؛ نگین سلامات سلامات؛ محمود هاشمی تبار؛ وحید بیاتی


10. بررسی خصوصیات جریان غلیظ در اثر تغییر رژیم جریان

صفحه 112-121

حسین بهرامی؛ مهدی قمشی؛ سید محمود کاشفی پور؛ علی اکبر صالحی نیشابوری


11. بررسی عددی روش جدید اتصال چسبی بین آلومینیوم و پانل ساندویچی

صفحه 122-134

محمدرضا خدمتی؛ مهدی امیدعلی؛ روح ا... هادیپور گودرزی


12. تولید نرم افزار تخمین ارتفاع آبخور جسم در خلیج فارس

صفحه 135-143

مسعود صدری نسب؛ ابولفضل دلبری؛ امیر اشتری لرکی