دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-140 
1. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌های نرم تن مرکب (Sepia pharaonis) به روش میکروستلایت در مناطق بندرعباس و بوشهر

صفحه 1-7

10.22113/jmst.2016.38445

هدایت یاورمقدم؛ حسین ذوالقرنین؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ سعید کیوان شکوه؛ محمد مدرسی


6. مطالعه‌ی ساختار آناتومی و بافت‌شناسی کلیه‌ی ماهی شیربت

صفحه 49-61

10.22113/jmst.2017.48215

حسن مروتی؛ محمود خاکساری مهابادی؛ مهرزاد مصباح؛ رضا فکوری


8. تعیین حساسیت زیست محیطی نوار ساحلی استان هرمزگان از دیدگاه زمین ریخت شناسی

صفحه 78-92

10.22113/jmst.2014.6834

مریم یعقوب زاده؛ افشین دانه کار؛ بهمن جباریان امیری؛ سهراب اشرفی