دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-140 
1. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌های نرم تن مرکب (Sepia pharaonis) به روش میکروستلایت در مناطق بندرعباس و بوشهر

صفحه 1-7

هدایت یاورمقدم؛ حسین ذوالقرنین؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ سعید کیوان شکوه؛ محمد مدرسی


6. مطالعه‌ی ساختار آناتومی و بافت‌شناسی کلیه‌ی ماهی شیربت

صفحه 49-61

حسن مروتی؛ محمود خاکساری مهابادی؛ مهرزاد مصباح؛ رضا فکوری


8. تعیین حساسیت زیست محیطی نوار ساحلی استان هرمزگان از دیدگاه زمین ریخت شناسی

صفحه 78-92

مریم یعقوب زاده؛ افشین دانه کار؛ بهمن جباریان امیری؛ سهراب اشرفی


10. استخراج و خنثی‌سازی سم نماتوسیست عروس دریایی Crambionella orsini با استفاده از کیلیت Na-EDTA

صفحه 103-113

نیلوفر ساکی؛ یدالله نیکپور قنواتی؛ احمد تقوی مقدم؛ کمال غانمی