دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-140 
2. صحت سنجی عمق نوری ریزگردها با استفاده از ایستگاه های زمینی آئرونت در مناطق دریایی (مطالعه موردی: خلیج‌فارس)

صفحه 10-27

سعید فرهادی؛ حسین محمدعسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ سید محمدجعفر ناظم السادات؛ سید حسین خزاعی


5. سن، رشد و بلوغ ماهی صبور (Tenualosa ilisha) در شمال غرب خلیج فارس

صفحه 47-58

عماد کوچک نژاد؛ احمد سواری؛ علیرضا صفاهیه؛ غلامرضا اسکندری


6. اندازه گیری میزان غلظت نیمه کشنده اسانس آویشن باغی در ماهی قزل‌آلا

صفحه 59-67

امیر شفیقی؛ مجتبی شکراله زاده طالشی؛ جلال حسن؛ اشکان زرگر


7. تغییرات فصلی و سالانه میدان باد و گردش آب سطحی دریای خزر

صفحه 68-82

داریوش منصوری؛ مسعود صدری نسب؛ محمد اکبری نسب