نویسنده = محمدرضا اشرف زاده
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از هیولاندیت اصلاح شده توسط سورفکتانت کاتیونی به عنوان جاذبی جدید در حذف آنیون ها از سیستم مدار بسته پرورش قزل آلا

دوره 10، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 69-78

ظهیر شکوه سلجوقی؛ اکبر ملک پور؛ مجید بختیاری؛ احمد ایمانی؛ محمدرضا اشرف زاده؛ محمد محسنی