مجله علمی علوم و فنون دریایی با صاحب امتیازی انجمن علوم و فنون دریایی ایران و همکاری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به صورت فصلنامه با تمدید مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 18561/11/3/90 مورخ  90/2/18  به زبان فارسی منتشر می گردد.

 

  دارای ضریب تاثیر و نمایه سازی شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

 


 

براساس گزارش پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) ضریب تاثیر مجله علوم و فنون دریایی برای سال 1395 به عدد 0/052 و شاخص آنی به 0/023 افزایش یافته است.  همچنین در این دسته بندی مجله در گروه مجلات Q3 قرار گرفته است.


 مجله علوم و فنون دریایی به ASFA و ProQuest پیوست و مقالات آن در Ocean Docs  و Aquatic Commons  و Google scholar بارگذاری شده است.

 


 

 ارتقای رتبه مجله علوم و فنون دریایی در رتبه بندی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناری

 

اختصاص شناسه DOI به مقالات مجله علوم و فنون دریایی


 

 

«هزینه داوری و پذیرش مقالات 300 هزارتومان تعیین و لازم است مبلغ 100  هزارتومان آن در ابتدا هنگام ارسال اولیه مقاله جهت هزینه های داوری واریزگردد.

مقالاتی که پس از طی فرآیند داوری در مجله علوم و فنون دریایی پذیرفته می شوند، مبلغ 2/000/000 ریال (دو میلیون ریال) باقیمانده را جهت تامین هزینه انتشار واریز نمایند.»

 

 


 

دسترسی به اطلاعات و دریافت کلیه مقالات به شکل متن در این نشریه رایگان است.

 

 

جهت پیگیری وضعیت مقاله به سامانه خود  مراجعه نمایید. در صورت هرگونه تغییر وضعیت از طریق ایمل اطلاع رسانی خواهد شد.

لطفا هر گونه سئوال و پیگیری مقالات تنها از طریق ایمیل مجله marinejournals@gmail.com صورت پذیرد.