درباره نشریه

مجله علمی علوم و فنون دریایی با صاحب امتیازی انجمن علوم و فنون دریایی ایران و همکاری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به صورت فصلنامه با تمدید مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 18561/11/3/90 مورخ  18/2/90 به زبان فارسی منتشر می گردد. قابل ذکر است این مجله در پایگاه های زیر نمایه سازی شده است.

 

-پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)

-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID)

-بانک اطلاعات نشریات کشور(Magiran)