نویسنده = جعفر سیاره
تعداد مقالات: 2
1. طرح استراتژی های مؤثر بر عملیاتی کردن بنادر خشک در ایران با استفاده از روش تحلیلی SWOT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1397

جعفر سیاره؛ الهام الهیاری


2. امکان سنجی تبدیل بندر شهید رجایی به بندر آزاد تجاری- صنعتی

دوره 15، شماره 1، بهار 1395، صفحه 17-34

جعفر سیاره؛ حمیدرضا تهمک