نویسنده = سیمین دهقان مدیسه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پراکنش و تنوع پرتاران(Polychaetes) ناشی از فشار های ترال کفی در منطقه صیادی بحرکان(خلیج فارس)

دوره 12، شماره 1، بهار 1392، صفحه 59-66

مهرناز شیرمحمدی؛ بابک دوست شناس؛ سیمین دهقان مدیسه؛ احمد سواری؛ نسرین سخایی


2. مطالعه تاکسونومیک و اکولوژی پاروپایان پلانکتونیک راستهPoecilostomatida در آبهای رأس بحرکان (شمال غرب خلیج فارس)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 74-82

سرور پیغان؛ احمد سواری؛ نسرین سخایی؛ بابک دوست شناس؛ سیمین دهقان مدیسه