نویسنده = محسن محمدی گلنگش محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی شاخص‌های میکروبی و مواد‌مغذی در سواحل جنوبی دریای خزر، استان‌گیلان

دوره 16، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 66-76

10.22113/jmst.2017.44306

محسن محمدی گلنگش محسن؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ زهرا بزرگ پناه خراط