نویسنده = کمال غانمی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی کارایی میکروجلبک Tetraselmis sp در حذف هیدروکربن های حلقوی کرایزن و بنزوآلفاپایرن از پساب پتروشیمی بندر امام خمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1395

10.22113/jmst.2016.39404

خدیجه نعمتی؛ احمد سواری؛ علیرضا صفاهیه؛ کمال غانمی


2. استخراج و خنثی‌سازی سم نماتوسیست عروس دریایی Crambionella orsini با استفاده از کیلیت Na-EDTA

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 103-113

10.22113/jmst.2018.47688.1812

نیلوفر ساکی؛ یدالله نیکپور قنواتی؛ احمد تقوی مقدم؛ کمال غانمی


3. بررسی تجمع فلزات سنگین در بستر، برگ و ریشه گیاه حرا(Avicennia marina) در استان خوزستان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 46-56

میترا چراغی؛ علی دادالهی سهراب؛ علیرضا صفاهیه؛ کمال غانمی؛ عبدالمجید دورقی