کلیدواژه‌ها = ترکیب غذایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی فراسنجه‌های رشد و ویژگی‌های تغذیه‌ای ماهی کریشو (Saurida tumbil) در سواحل خلیج فارس ایران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 51-60

یزدان کیوانی؛ اکبر عباس‌زاده؛ نصرالله محبوبی صوفیانی