کلیدواژه‌ها = کفشک راست گرد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار بافتی گناد ماهی کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) خلیج فارس

دوره 13، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-10

10.22113/jmst.2015.7984

خدیجه خلیفی؛ نگین سلامات؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ امیرپرویز سلاطی