کلیدواژه‌ها = رفتار
تعداد مقالات: 1
1. تعیین غلظت میان کشندگی نیترات سرب و بررسی پاسخ‌های رفتاری در خرچنگ منزوی Diogenes avarus

دوره 16، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 56-65

نرگس بدری؛ نرگس امراللهی بیوکی؛ محمد شریف رنجبر