نویسنده = نبی جمعه زاده
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه بافت شناسی مجرای تولید توکسین های پپتیدی و تحویل آن ها در حلزون مخروطی دریایی (Conus frigidus, Reeve 1848)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1395

حلیمه رجبی؛ حسین ذوالقرنین؛ احمد سواری؛ علیرضا آموزنده؛ نبی جمعه زاده