موضوعات = فیزیک دریا
تعداد مقالات: 19
1. مدل سازی هیدرودینامیکی در مصب اروندرود ایران تحت اثر جریانهای جزرومدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

باقر بهروز؛ محمدرضا خلیل ابادی


2. شبیه‌سازی پلوم رودخانه اروند و بررسی اثر باد و دبی رودخانه بر ساختار آن با استفاده از مدل اقیانوسی هیدرودینامیکی سه‌بعدی FVCOM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1397

مسعود صدری نسب؛ عباس عینعلی؛ محمد اکبری نسب؛ محمدعلی نجارپور


3. طراحی مدل‌ عددی جهت بررسی اثر کشند و باد در حوضه‌ی آزمایش‌گاهی در تشابه با خلیج‌فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1397

محمد تقی زمانیان؛ مسعود صدری نسب؛ مهری فلاحی


4. بررسی اثر اروندرود بر تغییر شوری خلیج فارس با استفاده از مدلسازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398

امید ماه پیکر؛ محمدرضا خلیل ابادی؛ کریم کنارکوهی


5. تاثیر پیچان رودها بر غلظت بار معلق و دامنه نوسانات سطح آب-مطالعه موردی رودخانه اروند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1396

مسعود صدری نسب؛ محمد فیاض محمدی؛ امیر اشتری لرکی؛ وحید چگینی


6. طراحی یک مدل عددی اقیانوسی سه بعدی برای مطالعه گرما پویشی جریان های بادرانده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1396

اردشیر فرهادی؛ محمد تقی زمانیان


7. اثر خط ساحلی بر الگوی جریان جزرومدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

مهدیه امامی؛ مریم سیوف جهرمی؛ علیرضا بهمن‌زادگان جهرمی


8. مدل‌سازی جریانات باقی مانده جزر و مدی در خلیج پزم

دوره 17، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 47-57

حکیمه موسی زاد؛ محمد اکبری نسب؛ حسین مشایخ پول


9. مقایسه آزمایشگاهی اثر مانع متخلخل و مانع پلکانی متخلخل در کنترل جریان غلیظ

دوره 16، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 86-96

مجتبی کردناییج؛ سید امین اصغری پری؛ سید محسن سجادی؛ محمود شفاعی بجستان


10. مطالعه و بررسی توزیع دامنه مؤلفه‌های جزرومدی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای عرب با استفاده از شبیه‌سازی عددی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 27-41

پرستو اکبری؛ مسعود صدری نسب؛ وحید چگینی؛ سید مصطفی سیادت موسوی


11. محاسبه عددی عدد پرانتل در لایه بندی ستون آب تنگه هرمز

دوره 16، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 14-26

ایمان خادمی؛ محمد اکبری نسب؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمد رضا خلیل ابادی


13. بررسی خصوصیات جریان غلیظ در اثر تغییر رژیم جریان

دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 112-121

حسین بهرامی؛ مهدی قمشی؛ سید محمود کاشفی پور؛ علی اکبر صالحی نیشابوری


14. الگوی تغییرات ارتفاع موج اطراف موج‌شکن شناور پانتونی

دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-45

احمد رضایی مزیک؛ مهدی صنایعی؛ مهدی شفیعی فر؛ روزبه پناهی


15. تولید نرم افزار تخمین ارتفاع آبخور جسم در خلیج فارس

دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 135-143

مسعود صدری نسب؛ ابولفضل دلبری؛ امیر اشتری لرکی


16. بررسی تولید انرژی از پتانسیل جزر و مد در مقیاس آزمایشگاهی ( مطالعه موردی خور دورق)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 116-125

امید ماه پیکر؛ مسعود صدری نسب؛ مرتضی بختیاری؛ نیما شهنی کرم زاده


17. ارزیابی برآورد دمای سطح آب و ارتباط سنجی پارامتر دما با عمق در خلیج فارس با استفاده از سنجنده مودیس

دوره 15، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 130-142

خسرو فاضل پور؛ علی دادالهی سهراب؛ هیوا علمی زاده؛ حسین محمد عسگری؛ سید حسین خزاعی


18. پیش بینی دمای سطحی آب با استفاده از آنالیز فوریه دردریای خزر

دوره 14، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 84-97

سحر جوان صمدی؛ مسعود ترابی آزاد؛ علی کرمی خانیکی


19. شبیه سازی عددی نگره اکمن در یک حوضه ی پنج لایه ی اقیانوسی

دوره 11، شماره 1، بهار 1391، صفحه 41-48

حسین فرجامی؛ محمّدتقی زمانیان؛ اکبر رشیدی ابراهیم حصاری؛ سیدعلی آزرم سا