موضوعات = اقتصاد دریا
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل رفتار مصرف کنندگان در تقاضای غذاهای دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1396

10.22113/jmst.2017.27215.1642

محمد امین کوهبر


2. تعیین و اولویت بندی عوامل و شاخص‌های مؤثر بر توسعه صادرات در مناطق آزادایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1395

10.22113/jmst.2016.40998

حمید حنظل عیدانی؛ غلامحسن خورشیدی؛ بهمن حاجی پور؛ شهریار عزیزی


3. بازده مازاد در بازار نقدی کشتی های فله بر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1398

10.22113/jmst.2019.122222.2136

کوثر حیدری؛ کسری پورکرمانی


4. بررسی تأثیر عملکرد بنادر بر اشتغال در استان‌های ساحلی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1396

10.22113/jmst.2017.50674

فاطمه حسین پور؛ امین تبعه ایزدی؛ جعفر قاسمی ورنامخواستی


6. بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی در ارزیابی رقابت پذیری خدمات بندری

دوره 14، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 96-112

10.22113/jmst.2015.7945

حسن جعفری؛ سید ناصر سعیدی؛ عامر کعبی؛ ابراهیم نوشادی؛ حمید رضا حلافی