دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-107 
1. بافت شناسی آبشش گربه کوسه لکه‌دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس

صفحه 1-10

10.22113/jmst.2015.7391

رحمان علیمی؛ احمد سواری؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ محمد ذاکری؛ نگین سلامات


3. پاسخ های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی بچه تاسماهیان سیبیری Acipenser baerii (Brandt, 1896)به دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد: اثرات رشد جبرانی

صفحه 21-32

10.22113/jmst.2015.9737

قاسم عشوری؛ وحید یاوری؛ محمود بهمنی؛ محمد علی یزدانی ساداتی؛ رضوان اله کاظمی؛ وحید مرشدی؛ مهرداد فتح اللهی


4. بررسی تنوع زیستی راسته ی زوانتاریا در خلیج فارس: جزیره هرمز

صفحه 33-44

10.22113/jmst.2015.9589

آتوسا نوری کوپائی؛ پرگل قوام مصطفوی؛ جلیل فلاح مهرآبادی؛ سید محمدرضا فاطمی


9. تولید زیستی نانوذرات نقره با استفاده از جلبک دریایی Sargassum angustifolium

صفحه 97-107

10.22113/jmst.2015.8578

سراج بیتا؛ مهرزاد مصباح؛ علی شهریاری؛ مسعود قربان پور نجف آبادی