موضوعات = مهندسی سواحل
تعداد مقالات: 16
1. مطالعه عددی پارامترهای مؤثر بر بار معلق در رودخانه اروند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

10.22113/jmst.2020.218478.2348

مرتضی بختیاری؛ امیر اشتری لرکی؛ عدنان سامر


2. بررسی وضعیت هیدرودینامیک بندر صادراتی ماهشهر با استفاده از نرم‌افزار MIKE21

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1395

10.22113/jmst.2017.44305

امیر زارع پور؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ سهام الدین چراغی؛ وحید زارعی


3. بررسی راهکارهای افزایش ظرفیت ترابری آبی رودخانه های قابل کشتیرانی(مطالعه موردی رودخانه کارون،بهمن شیر و اروند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

10.22113/jmst.2020.216321.2344

محمدتقی منصوری کیا؛ حمیدرضا شیبانی


4. بررسی اثر تسلیح بالشتک شنی با ژئوگرید در رادیه شمع‌های منفصل قرار گرفته بر خاک های سست ماسه ای در مجاورت سواحل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1397

10.22113/jmst.2018.130645.2157

محمد قنبر دزفولی؛ مسعود دهقانی؛ عادل عساکره؛ بهزاد کلانتری


5. تاثیر پوشش جنگلی ساحلی در تثبیت، حفاظت و احیای سواحل ماسه‌ای در معرض امواج سونامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

10.22113/jmst.2020.212864.2338

حامد جلیل مصیر؛ روح اله فتاحی؛ الهام قنبری عدیوی


7. بررسی تخلخل مصالح هگزاپاد بر میزان آبشستگی در آبشکن های نفوذپذیر

دوره 18، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 49-61

10.22113/jmst.2019.133504.2166

غلامعباس بروجردی؛ امیر عباس کمان بدست


11. بررسی اثر نفوذپذیری آبشکن باندال‌لایک بر حداکثر عمق آبشستگی در قوس 90 درجه و در شرایط مستغرق

دوره 17، شماره 1، بهار 1397، صفحه 97-109

10.22113/jmst.2017.60804.1897

پریسا کوچک؛ سید محمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی؛ احمد فتحی


12. بررسی آزمایشگاهی سرعت پیشروی جریان در جت سطحی مستطیلی همگرا با و بدون شیب طولی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-13

10.22113/jmst.2016.14756

طوبی حیدری؛ نیما شهنی کرم زاده؛ جواد احدیان


13. تعیین حساسیت زیست محیطی نوار ساحلی استان هرمزگان از دیدگاه زمین ریخت شناسی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 78-92

10.22113/jmst.2014.6834

مریم یعقوب زاده؛ افشین دانه کار؛ بهمن جباریان امیری؛ سهراب اشرفی


14. بررسی میزان جابجایی های افقی و عمودی دیوار ساحلی با استفاده از نرم افزار FLAC 3D

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 114-125

10.22113/jmst.2016.33865

مرتضی بختیاری؛ فرزاد اورک؛ حسین بهرامی


15. الگوی تغییرات ارتفاع موج اطراف موج‌شکن شناور پانتونی

دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-45

10.22113/jmst.2017.50586

احمد رضایی مزیک؛ مهدی صنایعی؛ مهدی شفیعی فر؛ روزبه پناهی