موضوعات = شیمی دریا
تعداد مقالات: 13
1. تعیین فراوانی لیتیم در آبهای سواحل جنوبی دریای خزر و مصب رودخانه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1396

10.22113/jmst.2018.109755.2088

مینو پورآقابرار؛ مجتبی شکرالله زاده طالشی؛ محمد جواد چائیچی


2. سنجش غلظت فلزات سنگین Pb, Cd, Ni, Fe, Zn و Cu در ماهیان سرخو، کفشک، زبان، شوریده، حلوا و میگو Metapenaeus affinis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

10.22113/jmst.2020.152864.2218

عباس مدحجی؛ یدالله نیکپور قنواتی؛ آرش لرکی


3. تعیین غلظت و توزیع فصلی آلاینده‌های فتالات استر در آب‌های سطحی خلیج چابهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1397

10.22113/jmst.2019.108607.2085

محمود نصیری؛ مرتضی ضیاءالدینی؛ کمال الدین کر


4. بررسی ساختاری نانوکامپوزیت متشکل از کلاژن استخراج‌شده از پولک ماهی سفید در محلول شبیه‌ سازی شده بدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1397

10.22113/jmst.2018.116664.2109

فاطمه علمی؛ سکینه خزایی پول؛ مریم میترا علمی


7. تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی ژلاتین استخراجی از عروس دریاییCrambionella orsini خلیج فارس

دوره 16، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 77-85

10.22113/jmst.2016.34142

مرجان ناصری کریم وند؛ یدالله نیکپور قنواتی؛ احمد تقوی مقدم؛ کمال غانمی


9. استخراج و خنثی‌سازی سم نماتوسیست عروس دریایی Crambionella orsini با استفاده از کیلیت Na-EDTA

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 103-113

10.22113/jmst.2018.47688.1812

نیلوفر ساکی؛ یدالله نیکپور قنواتی؛ احمد تقوی مقدم؛ کمال غانمی


10. مقایسه فراکسیون های سمی زهر نماتوسیت عروس دریایی خلیج فارس با دو روش کروماتوگرافی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 26-32

10.22113/jmst.2017.14761

مریم پرویز؛ یدالله نیکپور قنواتی؛ احمد تقوی مقدم؛ کمال غانمی


11. بررسی تأثیر تغییرات دما جهت کاهش سمیت عروس دریایی Crambionella orsini

دوره 15، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 143-166

10.22113/jmst.2016.41173

نیلوفر ساکی؛ یدالله نیکپور قنواتی؛ احمد تقوی مقدم؛ کمال غانمی


12. زمین شیمی پزشکی عناصر اصلی پهنه کارون-اروند: پیامدهای احتمالی بر زیست بوم خلیج فارس

دوره 14، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 67-84

10.22113/jmst.2015.7404

مجید حیدری؛ علیرضا زراسوندی؛ هوشنگ پورکاسب؛ ایمان قنواتی


13. تولید زیستی نانوذرات نقره با استفاده از جلبک دریایی Sargassum angustifolium

دوره 14، شماره 1، بهار 1394، صفحه 97-107

10.22113/jmst.2015.8578

سراج بیتا؛ مهرزاد مصباح؛ علی شهریاری؛ مسعود قربان پور نجف آبادی