دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-120 
3. الگوی تغییرات ارتفاع موج اطراف موج‌شکن شناور پانتونی

صفحه 29-45

10.22113/jmst.2017.50586

احمد رضایی مزیک؛ مهدی صنایعی؛ مهدی شفیعی فر؛ روزبه پناهی


7. بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی صبور (Tenualosa ilisha) و بافت شناسی گناد در زمان تخم‌ریزی و پس از آن

صفحه 76-86

10.22113/jmst.2017.43400.1772

اسد اسدی عیدی وند؛ سید محمد موسوی؛ سیدرضا فاطمی طباطبایی؛ محمد ذاکری؛ نسیم زنگویی


9. معرفی بهترین روش برای کشت اولیه ی سلول های کبدی ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

صفحه 102-111

10.22113/jmst.2016.43648

نگین درخشش؛ عبدالعلی موحدی‌نیا؛ نگین سلامات سلامات؛ محمود هاشمی تبار؛ وحید بیاتی


10. بررسی خصوصیات جریان غلیظ در اثر تغییر رژیم جریان

صفحه 112-121

10.22113/jmst.2017.7773.1390

حسین بهرامی؛ مهدی قمشی؛ سید محمود کاشفی پور؛ علی اکبر صالحی نیشابوری